Mir sangen

 

Liebe Schwester, tanz mit mir

Audio file
Audio file
Classes
Cycle 2
Cycle 3
Kategorie
Beweegungslidder
  • Danzt d'Lidd, sou wéi et am Text beschriwwen ass.
  • Erfannt zousätzlech Danzschrëtt dozou.
  • Kennt dir d'Lidd op lëtzebuergesch?
  • D'Klass gëtt a 4 gedeelt. All Grupp spillt en anert Rhythmusinstrument. Déi 1. Grupp spillt Takt 1 an 2, déi 2. Grupp Takt 3 a 4, déi 3. Grupp Takt 5 a 6 an déi lescht Takt 7 an 8. Dono gëtt gewiesselt.